گزارشی از نشست میز صنعت لاستیک و تایر در سازمان بورس

منبع : صنعت ماشین دسته بندی : دانشنامه خودرو کد خبر : 21017 1 ماه قبل 174
صنعت ماشین- قیمت گذاری دستوری از جمله عوامل اساسی است که حاشیه سود صنایع را تحت تاثیر قرار داده است؛ در شرایط کنونی صنعت لاستیک و تایر در وضعیتی قرار گرفته که با کاهش حاشیه سود مواجه شده است. وضعیت صنعت لاستیک و تایر در ایران و نگاهی به وضعیت این صنعت در دنیا، موضوع میز صنعت امروز ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱ بوده است.
مشاهده این خبر در سایت مرجع